Show menu

Zaprtje Javnega razpisa za Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v RS

15. 10. 2018
Zaprtje (Ur. list št. 66/2018 z dne 12. 10. 2018) Javnega razpisa za Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji (P7OR 2018), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 23 z dne 6. 4. 2018 – Ob-1935/18.

Izvajalec razpisa: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo