Show menu

Javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi...

15. 10. 2018
Javni razpis za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2019 (Ur. list št. 66/2018 z dne 12. 10. 2018)

Rok za oddajo vlog: do 12. 11. 2018

Izvajalec razpisa: Fundacija za šport

http://www.fundacijazasport.org/si/razpisi/236