Show menu

Redni letni javni projektni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2019, oznaka razpisa JPR –MV–2019

24. 10. 2018
Redni letni javni projektni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2019, oznaka razpisa JPR –MV–2019 (Ur. list št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018)

Namen rednega letnega javnega projektnega razpisa je podpora medijem pri ustvarjanju in razširjanju programskih vsebin, ki so v skladu s 4. členom ZMed pomembne za uresničevanje javnega interesa na področju medijev.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin: tiskanih medijev, radijskih programov, televizijskih programov, elektronskih publikacij.

Rok za oddajo prijav do 19. 11. 2018.