Show menu

Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (oznaka JR-DŠ-2019)

24. 10. 2018

Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (oznaka JR-DŠ-2019) (Ur. list št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018)

Predmet razpisa so delovne štipendije, namenjene fizičnim osebam s statusom samozaposlenega v kulturi, vpisanim v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo z najmanj polovičnim delovnim časom, ki so rojene leta 1985 ali kasneje.

Rok za oddajo prijav do 19. 11. 2018.