Show menu

Javni razpis za podelitev javnega pooblastila

24. 10. 2018
Javni razpis za podelitev javnega pooblastila (Ur. list št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018) 
za izdajanje letnih dovoljenj za športni ribolov, letnih dovoljenj za športni ribolov s podvodno puško ter dnevnih in tedenskih ribolovnih dovolilnic za rekreacijski ribolov.

Rok za oddajo vlog do 15. 11. 2018.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/