Show menu

Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu (za leto 2018) (Ur. list št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018)

24. 10. 2018
Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu (za leto 2018) (Ur. list št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018)

Predmet javnega razpisa je povračilo stroškov znanstvenih objav, ki so bile objavljene v zlatem odprtem dostopu in je bilo plačilo stroškov izvedeno v letu 2018.

Znanstvene objave morajo biti v skladu s pravilnikom razvrščene vsaj v kategoriji A'.
(Objava v odprto dostopni reviji (imenovana tudi zlati odprti dostop) omogoči, da je članek odprto dostopen takoj ob objavi, avtorskopravni vidik je upravljan s prostimi licencami (avtorji zadržijo materialne avtorske pravice, v repozitorij je lahko shranjen objavljeni članek). Morebitni strošek objave odprtega članka (Article Processing Charges, APC) plača avtor, bralec nima stroškov. Sredstva za plačilo stroškov objave odprtega članka lahko avtorju zagotovijo matična raziskovalna organizacija, financer raziskave ali druga organizacija (vir: Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020).

Cilj javnega razpisa je povračilo stroškov znanstvenih objav, objavljenih v zlatem odprtem dostopu za vzpostavitev inovativnega orodja za promocijo slovenske znanosti in je v skladu z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020 ter s četrtim načelom Načrta S (angl. Plan S) Evropske komisije in agencij za financiranje raziskovalne dejavnosti v nekaterih državah članicah EU (koalicija S, angl. Coalition S).

Rok za oddajo prijav:  2. 11. 2018.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
http://www.arrs.gov.si/sl/obvestila/18/objava-jr-odprti-dostop.asp 

________________________________________