Show menu

Sprememba Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019–2022 »E-POSLOVANJE 2019–2022«

29. 10. 2018
Sprememba (Ur. list št. 68/2018 z dne 26. 10. 2018) Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019–2022 »E-POSLOVANJE 2019–2022«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 59/18 z dne 7. 9. 2018.


Izvajalec razpisa: Javna agencij  Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije