Show menu

Javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2019

29. 10. 2018

Predmet javnega razpisa je (so)financiranje gostovanj pri nekdanjih in sedanjih vodjah ERC projektov zunaj Republike Slovenije, ki so že izvedli ali trenutno izvajajo znanstvenoraziskovalne projekte ERC (Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant) na področju katerekoli znanstvene vede. Gostovanja raziskovalcev iz Slovenije (v nadaljevanju: gostujoči raziskovalec) trajajo najmanj tri in največ šest mesecev ter se pričnejo v letu 2019.

Cilj javnega razpisa je sodelovanje z nekdanjim ali sedanjim vodjo ERC projekta in s tem razvijanje usposobljenosti za pripravo lastnega projekta. Iz tega izhaja zaključni cilj javnega razpisa, t.j. prijava znanstvenoraziskovalnega projekta na razpis ERC, vendar znotraj obdobja prvih dveh istovrstnih razpisov ERC po zaključku gostovanja, pri čemer se kot zadnji rok za oddajo prijave na razpis ERC upošteva datum druge objave istovrstnega razpisa ERC, za katerega gostujoči raziskovalec izpolnjuje pogoje ob prijavi. V primeru, da gostujoči raziskovalec z ozirom na leto zagovora prvega doktorata med prvim in drugim možnim datumom prijave na istovrstni razpis ERC izpolni pogoje za višjo stopnjo razpisov ERC ter se ni prijavil na razpis ERC ob prvem možnem datumu, se kot zadnji rok za oddajo prijave na razpis ERC upošteva drugi možni datum prijave na razpis ERC na višji stopnji, ki se prav tako določi glede na datum zaključka gostovanja.

Rok za predložitev prijav: 10. 1. 2019 do 14.00 ure.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS