Show menu

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2019–2022

29. 10. 2018
Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2019–2022 je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in turških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2019–2022 na vseh raziskovalnih področjih. Bilateralni projekti trajajo tri leta. V okviru tega razpisa sodelujeta državi Republika Slovenija in Republika Turčija.  

Cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Turčijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih turških raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov  Evropske unije na področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise

Rok za oddajo prijav: 19. 12. 2018 do 14.00.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS