Show menu

Javni razpis za razporeditev sredstev FIHO v letu 2019

29. 10. 2018
Predmet  razpisa  je  financiranje  oziroma  sofinanciranje: izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih  organizacij  ter  programov  in  storitev  humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov, delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij, naložb v osnovna sredstva invalidskih in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje.

Rok za oddajo vlog na razpis je 25 dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS.

Izvajalec razpisa: Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

http://www.fiho.si/?id=razpis11.php