Show menu

Sprememba »Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020« (oznaka: JOB_2018)

14. 11. 2018
Sprememba »Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020« (oznaka: JOB_2018) (Ur. list št. 70/2018 z dne 9. 11. 2018)

V javnem razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 9/18, objava št. Ob-1368/18, se v odstavku 4.1 spremeni višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, in sicer se poveča s prvotnih 17.647.059 EUR (od tega 15.000.000 EUR sredstev EU in 2.647.059 EUR iz slovenske udeležbe kohezijske politike) za 8.823.529 EUR (od tega 7.500.000 EUR sredstev EU in 1.323.529 EUR iz slovenske udeležbe kohezijske politike), tako da znaša okvirno 26.470.588 EUR (od tega 22.500.000 EUR sredstev EU in 3.970.588 EUR iz slovenske udeležbe kohezijske politike).

Ostala določila javnega razpisa ostajajo nespremenjena.


Izvajalec razpisa: Ministrstvo za infrastrukturo