Show menu

Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019 – pilotni razpis MR+ )

14. 11. 2018
Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019 – pilotni razpis MR+ ) (Ur. list št. 70/2018 z dne 9. 11. 2018)

Predmet Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019 – pilotni razpis MR+ je izbira mentorjev za mlade raziskovalce, ki bodo začeli z usposabljanjem v letu 2019 na raziskovalnih področjih po klasifikaciji ARRS. Izbranemu mentorju je v okviru tega javnega razpisa lahko dodeljeno samo eno mentorsko mesto.

Rok za prijavo: 11. 12. 2018 do 14. ure.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

http://www.arrs.gov.si/sl/mr/razpisi/18/razpis-MR-plus-19.asp