Show menu

3. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2018 (Ur. list št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018)

19. 11. 2018
Predmet javnega razpisa je podpora za pokritje stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi.

Rok za prejem ponudb: 21.12.2018 do 23:59.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano