Show menu

Sprememba (Ur. list št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018) Javnega razpisa za pred-financiranje razvojnih projektov in projektov kmetijskih gospodarstev – PF1/PF2 2018

3. 12. 2018
Sprememba (Ur. list št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018) Javnega razpisa za pred-financiranje razvojnih projektov in projektov kmetijskih gospodarstev – PF1/PF2 2018, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 52/18 z dne 27. 7. 2018 (Ob-2612/18) in spremembe javnega razpisa, objavljene v Uradnem listu RS, 
št. 54/18 z dne 10. 8. 2018 (Ob-2656/18):

I. Spremeni se besedilo poglavja 3.3 javnega razpisa, ki se po novem glasi: »Roki za oddajo vlog so: 3. 9. 2018, 1. 10. 2018, 5. 11. 2018, 3. 12. 2018, 4. 2. 2019 in 4. 3. 2019.«
II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Izvajalec razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad