Show menu

Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2019 (Ur. list št. 79/2018 z dne 7. 12. 2018)

10. 12. 2018
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje splošno izobraževalnih programov izobraževanja odraslih v šolskem letu 2018/19 in dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2019. Cilj javnega razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, s posebnim poudarkom na nižje izobraženih in drugih ranljivih skupinah.

Rok za prejem ponudb: 09.01.2019 do 12:00

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1650