Show menu

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2019

17. 12. 2018
Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2019 je sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2019, ki jih izvajajo pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki imajo v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje, oziroma pravne osebe, ki  so  registrirane za opravljanje dejavnosti, določene v javnem razpisu, ali je njihovo delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v okviru ustanovitvenega akta ali drugega temeljnega akta organizacije.

Rok za prejem ponudb: 04.01.2019

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti