Show menu

Javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0

17. 12. 2018
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri, in katerih cilj oziroma rezultat mora biti nov ali izboljšan izdelek na področju predelave ali obdelave lesa.

Rok za prejem ponudb: 20.02.2019 do 23:59.


Izvajalec razpisa: Ministrstvo za gospodarski razvoj

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1164