Show menu

Javni razpis za izbor kulturnih projektov za razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za razvoj tehnične infrastrukture

17. 12. 2018
Namen rednega letnega javnega projektnega razpisa je podpora razširjanju programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah ter za razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim v skladu s 4. členom Zmed.

Predmet razpisa je financiranje programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture invalidskih organizacij senzorno oviranih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 172.643,00 evrov.

Rok za prejem ponudb: 14.01.2019.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kulturo

http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1903