Show menu

Sofinanciranje nakupov gasilskih vozil s sredstvi požarnega sklada (Ur. list št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018)

17. 12. 2018
Namen sofinanciranja je zagotoviti ustrezno pripravljenost gasilskih enot v urbanih središčih za uspešno in varno gašenje požarov in reševanje ljudi in njihove lastnine v višjih zgradbah, katerih višina še omogoča smotrno reševanje in gašenje. Podlaga je izdelana ocena ogroženosti in načrt zaščite in reševanja v lokalnih skupnostih.

Rok za oddajo vlog do 11. 2. 2019 do 12. ure.

Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

http://www.sos112.si/slo/index.php