Show menu

Javni razpis za financiranje obratnih sredstev in opreme za obdelovalce in predelovalce lesa – B2 2018 (Ur. list št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018)

17. 12. 2018
Predmet  razpisa  je  dodeljevanje  ugodnih  posojil Sklada  projektom na področju  obdelave  in predelave lesa na območju Republike Slovenije, s ciljem spodbujanja  razvoja  slovenske  lesno  predelovalne  industrije (podprogram B2) s sofinanciranjem nakupa hlodovine vseh vrst in kakovosti, ki je nastala kot posledica številnih ujm in neurij na območju Republike Slovenije, stroškov dela in nakupa opreme ali delovnih strojev. Namen razpisa je spodbujanje obdelave in predelave lesa, dviga konkurenčnosti, tržne naravnanosti in tehnološkega razvoja podjetij ter skladnega regionalnega razvoja

Razpisni rok je odprt od ponedeljka, 14. januarja 2019 do petka, 31. maja 2019 oziroma do porabe sredstev.

Izvajalec razpisa: Slovensko regionalno razvojni sklad

http://www.regionalnisklad.si/