Show menu

Javni razpis za izbor kulturnih projektov programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji...

4. 1. 2019
Predmet JPR-SLOA-2019 je (so)financiranje kulturnih projektov, izvedenih v letu 2019, nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na podlagi 4. delovnega programa o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije za obdobje od 2017 do 2021 (z dne 12. 9. 2017). Cilja javnega razpisa sta: ohranjanje, razvoj in promocija jezikovne in kulturne raznolikosti ter kulturne identitete pripadnikov nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji ter višja raven območne in področne kulturne integracije manjšin.

Rok za oddajo prijav: do 28. 1. 2019.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kulturo