Show menu

Javni razpis za sofinanciranje ozaveščevalnih in izobraževalnih projektov nevladnih organizacij v letu 2019 (Ur. list št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018)

4. 1. 2019
Predmet tega razpisa je sofinanciranje ozaveščevalnih in izobraževalnih projektov nevladnih organizacij v Sloveniji, ki bodo obravnavali naslednja vsebinska področja:

Sklop A: spoštovanje in sprejemanje različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov
Sklop B: Boj proti trgovini z ljudmi

Rok za oddajo vlog je 23. januar 2019.

Izvajalec razpisa: Urad vlade za komuniciranje