Show menu

Javni razpis za izbor nevladnih organizacij, registriranih v Republiki Sloveniji in organizacij, ki so pridobile status humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji...

4. 1. 2019
Predmet javnega razpisa: sodelovanje nevladnih organizacij, registriranih v Republiki Sloveniji in organizacij, ki so pridobile status humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji z Varuhom pri izvajanju nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu.

Rok za oddajo pisne prijave je 15. 1. 2019.

Izvajalec razpisa: Varuh človekovih pravic RS