Show menu

Javni razpis P7R 2018 – mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji (Ur. list št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018)

4. 1. 2019
Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP).

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.
Cilji javnega razpisa so:

– ohranitev delovnih mest,
– spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
– spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.

Javni razpis ima 8 prijavnih rokov za oddajo vlog;1.  2. 2019, 1. 3. 2019, 1. 4. 2019, 1. 5. 2019, 1. 6. 2019, 1. 7. 2019, 1. 9. 2019 in 1. 10. 2019.

Izvajalec razpisa: Javni sklad RS za podjetništvo

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=74