Show menu

Javni razpis P7 – Mikrokrediti 2019 (Ur. list št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018)

4. 1. 2019
Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja.

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

Cilji javnega razpisa so:

– ohranitev delovnih mest,
– spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
– spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva.

Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog:

1. prvi rok je 17. 1. 2019,
2. nato vsak četrtek v mesecu januarju, februarju, marcu, aprilu, maju, juniju,
3. 4. 7. in 11. 7., 22. 8. in 29. 8. 2019,
4. nato vsak četrtek v mesecu septembru, oktobru, novembru in decembru z zadnjim rokom 19. 12. 2019.

Izvajalec razpisa: Javni sklad RS za podjetništvo