Show menu

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018 (Ur. list št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018)

4. 1. 2019
Namen razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil občinam na območju Republike Slovenije. Cilj je izboljšanje lokalne in regionalne infrastrukture. Cilj dosežemo z naslednjimi ukrepi:

– izboljšanje cestne infrastrukture,
– izboljšanje komunalne in okoljske infrastrukture,
– izboljšanje socialne in športno turistične infrastrukture,
– izboljšanje gospodarskega razvoja in
– izgradnja ali posodobitev informacijske komunikacijske tehnologije.

Rok za oddajo vlog: 1. 4. 2019 do 30. 9. 2019.

Izvajalec razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad