Show menu

Sprememba (Ur. list št. 1/2019 z dne 4. 1. 2019) okviru Javnega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020)«

8. 1. 2019
Sprememba (Ur. list št. 1/2019 z dne 4. 1. 2019) okviru Javnega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020)«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/16 z dne 7. 10. 2016, spremembe in novi dodatni prijavni roki za leto 2019.

Roki za oddajo vlog v letu 2019 so: 15. 2. 2019, 15. 4. 2019, 15. 6. 2019 in 15. 9. 2019.

Izvajalec razpisa: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD)

http://www.jskd.si/financiranje/projektni/uvod_projektni.htm