Show menu

Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2018/19 – 2. del

8. 1. 2019
Razpis študijske pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v vrtcih, osnovnih  šolah,  osnovnih  šolah s prilagojenim programom, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, srednjih šolah, višjih strokovnih šolah, organizacijah za izobraževanje odraslih in dijaških domovih, ki so vpisani v razvid kot izvajalci javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, in sicer za subvencioniranje šolnine za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so v študijskem letu 2018/19 vpisani v naslednje študijske programe za izpopolnjevanje oziroma program za izpopolnjevanje:…

Rok za prejem ponudb: 31.01.2019

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport