Show menu

Javni razpis za izvedbo projekta "Izdelava brošur in video materiala za informiranje prosilcev za mednarodno zaščito", št. 430-424/2018

8. 1. 2019
Predmet javnega razpisa je izvedba projekta "Izdelava brošur in video materiala za informiranje prosilcev za mednarodno zaščito", najkasneje v 10 mesecih od obojestranskega podpisa pogodbe.

Rok za oddajo vlog: 20. 3. 2019, do 15. ure.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za notranje zadeve
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2935