Show menu

Sprememba Javnega razpisa za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom – A 2018 (Ur. list št. 3/2019 z dne 11. 1. 2019)

14. 1. 2019
Sprememba (Ur. list št. 3/2019 z dne 11. 1. 2019) Javnega razpisa za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom – A 2018, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 52 z dne 27. 7. 2018 (Ob-2611/18), št. 54 z dne 10. 8. 2018 (Ob-2656/18) in št. 74 z dne 23. 11. 2018 (Ob-3304/18), ki se glasi:
I. V poglavju 3.3 javnega razpisa »Roki za oddajo vlog«, se dodata dva nova roka, in sicer: 15. 2. 2019 in 8. 4. 2019.
II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Izvajalec razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad

http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi