Show menu

Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2019

14. 1. 2019
Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2019 (Ur. list št. 3/2019 z dne 11. 1. 2019)  

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve objektov, oziroma sofinanciranje splošnih in strokovnih izobraževalno-ozaveščevalnih projektov promocije na področjih prostorskega, urbanističnega in krajinskega načrtovanja in oblikovanja, načrtovanja, urejanja in razvoja mest in naselij ter arhitekture in graditve.

Cilj razpisa je okrepitev zavedanja o pomenu trajnostnega prostora, krepitev prepoznavnosti področja urejanja prostora in graditve, kakovostne arhitekture, urbanizma, krajine, ter kakovostne, inovativne in trajnostne gradnje.

Rok za prejem vloge na javni razpis je do 1. 2. 2019 do 12. ure.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za okolje in prostor

http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/