Show menu

Izbor projekta oziroma izid javnega razpisa, št. 430-806/2018, za izvedbo projekta »Prostovoljno vračanje tujcev iz Republike Slovenije in reintegracijski programi v državi vrnitve tujcev«

14. 1. 2019
Izbor projekta oziroma izid javnega razpisa, št. 430-806/2018, za izvedbo projekta »Prostovoljno vračanje tujcev iz Republike Slovenije in reintegracijski programi v državi vrnitve tujcev«, objavljenega v Uradnem  listu RS, št.  56/18, pod objavo Ob-2666/18, z dne 17. 8. 2018  (Ur. list št. 3/2019 z dne 11. 1. 2019)  

Izvajalec razpisa: Ministrstva za notranje zadeve

http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2874