Show menu

Javni razpis za izbor kulturnih projektov

14. 1. 2019
Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu2019 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (oznaka razpisa PR 2019) (Ur. list št. 3/2019 z dne 11. 1. 2019)  

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2019 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (oznaka razpisa Etn 2019) (Ur. list št. 3/2019 z dne 11. 1. 2019)  

Javni dvoletni razpis za izbor kulturnih projektov vrhunskih skupin na področju zborovske in folklorne ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letih 2019 in 2020 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (oznaka razpisa VPR-2019/2020) (Ur. list št. 3/2019 z dne 11. 1. 2019)  

Zbiranje vlog bo potekalo do 11. februarja 2019. 

Izvajalec razpisa: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti