Show menu

Obvestilo o objavi ciljnega razpisa za predložitev standardnih projektov (Ur. list št. 4/2019 z dne 18. 1. 2019)

22. 1. 2019
Dne 14. 1. 2019 je na spletni strani programa www.ita-slo.eu objavljen razpis  št. 7/2019 za predložitev standardnih projektov. Oddaja vlog poteka izključno v elektronski obliki v sistemu FEG2 Avtonomne dežele Furlanije – Julijske krajine. Pred tem mora prijavitelj pridobiti uporabniško ime in geslo v sistemu Login FVG. Vsa razpisna dokumentacija ter navodila za registracijo v sistem Login FVG je na voljo na spletni strani programa www.ita-slo.eu, na kateri bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe postopka in končni rezultati ocenjenih vlog.

Rok za oddajo vlog je 15. 3. 2019 ob 12:00:59 (CET).

Za dodatne informacije lahko zainteresirani kontaktirajo Skupni sekretariat, Via del Lavatoio, 1, I34132 
Trst, Italija, tel. +39/040/377-5993, e-mail: jts.itaslo@regione.fvg.it ali slovensko Info točko, Štanjel 1a, 6222 Štanjel,  Slovenija,  tel.  (+386)5/73-18-530,  e-mail: it-si.svrk@gov.si.

Izvajalec razpisa: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

https://www.ita-slo.eu/