Show menu

Javni razpis za podelitev koncesije za rabo vode za odvzem naplavin iz zahodnega dela gramoznice Babinci

29. 1. 2019

Rok za prejem ponudb: 25.02.2019 do 15:00 

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za okolje in prostor