Show menu

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2020 in 2021

29. 1. 2019
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in francoskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte Proteus (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2020 in 2021 na skupno dogovorjenih prednostnih področjih:

- matematika,
- fizika,
- kemija,
- biologija,
- medicina,
- vede o zemlji in vesolju,
- inženirstvo,
- informacijsko-komunikacijske tehnologije,
- agronomija in živilska industrija,
- družboslovje in humanistika.

V okviru tega javnega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Francoska republika. Bilateralni projekti trajajo dve leti.

Rok za oddajo prijav: 25. aprila 2019, do 15.00.

Izvajalec razpisa: Javne agencija z raziskovalno dejavnost