Show menu

Sprememba (Ur. list št. 82/2018 z dne 21. 12. 2018) Javnega razpisa za sofinanciranje nakupov gasilskih vozil s sredstvi požarnega sklada, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 81/18 z dne 14. 12. 2018:

3. 1. 2019
Spremeni se drugi odstavek 1. točke z naslovom Namen sofinanciranja, in sicer se dopolni tako, da se po novem glasi:

Predmet sofinanciranja je nakup le novih gasilskih vozil primernih za gašenje požarov in reševanje z višin. 
Gasilska vozila, ki so predmet tega sofinanciranja, so:
– ALK (avto lestev s košaro) višina/previs, 1+1 ali 1+2; minimalni pogoj za višina/previs 23/12, pregibna roka, SIST EN 14043 in
– TD (gasilsko teleskopsko dvigalo), 1+1 ali 1+2, delovna višina minimalno 32 m, pregibna roka, SIST EN 1777.

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane enako.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje