Show menu

Sprememba (Ur. list št. 82/2018 z dne 21. 12. 2018) Javnega razpisa za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019–2022

3. 1. 2019
V Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019–2022 se v tabeli iz prvega odstavka 11. točke (Roki in način prijave na javni razpis) spremenijo obdobja, v katerem se lahko odda vlogo.

Rok prijave: Roki za oddajo vlog so: 7. 1. 2019, 15. 5. 2019, 5. 9. 2019, 6. 1. 2020, 15. 5. 2020, 4. 9. 2020, 5. 1. 2021, 14. 5. 2021, 3. 9. 2021, 5. 1 .2022 in 16. 5. 2022.

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.


Izvajalec razpisa: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, SPIRIT Slovenija