Show menu

Popravek (Ur. list št. 82/2018 z dne 21. 12. 2018) Javnega razpisa za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018

4. 1. 2019
1. V javnem razpisu za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018 (Uradni list RS, št. 68/18 z dne 26. 10. 2018) se v poglavju z naslovom »1. Osnovni podatki o javnem razpisu«, v tabeli, v vrstici z naslovom »Vnos prijavnega obrazca in vložitev vloge na javni razpis:« datum »15. 1. 2019« nadomesti z datumom »31. 1. 2019«.

2. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano