Show menu

Javni razpis za izbor operacij »Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture«

4. 1. 2019
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje največ dveh MCRUK. Med področja, ki jim je namenjena podpora, sodijo povezovanje področij znanosti, umetnosti, tehnologije in gospodarstva, s posebnim ozirom na izboljšanje mednarodne konkurenčnosti, boljšo izrabo obstoječe in razvoj nove raziskovalne infrastrukture, vključevanje v mednarodne raziskovalne programe, izrabo inovativnega potenciala raziskovalcev in njihovo mednarodno mobilnost.

Namen razpisa je spodbujanje produkcije MCRUK ter tako na osnovi globalno najbolj prodornih idej (še posebej tistih, ki so relevantne za razvoj prednostnih področij Slovenske strategije pametne specializacije) omogočiti kreativno sodelovanje na področju znanosti, umetnosti, tehnologije in gospodarstva, sredstva pa namensko vezati predvsem za skupne raziskave, razvoj in inovacije, za podporo naložbam v raziskovalno infrastrukturo, v znanje in kompetence raziskovalnega potenciala ter za ustvarjalnost in optimizacijo podpornega okolja za podjetništvo in inovacije, s tem pa neposredno za večjo prodornost obstoječih in novih slovenskih podjetij z novimi prebojnimi produkti in storitvami. Osnovni namen razpisa sledi promocijsko naravnani misli, da so raziskovalne umetnosti izjemna in aktualna razvojna priložnost, ki jo omogočajo nove tehnologije, in je, kljub morebitnim zadržkom, vezanih na (ne)razumevanje pojma sodobnih disruptivnih praks, v razvojnem smislu ne smemo zamuditi.
Rok za prejem ponudb: 22. 02. 2019.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kulturo
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1904