Show menu

Javni razpis »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2019« (Ur. list št. 82/2018 z dne 21. 12. 2018)

4. 1. 2019
Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do vključno 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi, in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu.

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa, in sicer:
– sklop A – »Pomočnik vzgojitelja začetnik« in
– sklop B – »Učitelj začetnik«.

Rok za oddajo vlog 22. 1. 2019 do 11. ure.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport