Show menu

Javni razpis za program Fulbright za leto 2020 (272. JR) (Ur. list št. 82/2018 z dne 21. 12. 2018)

4. 1. 2019
Štipendije so namenjene udeležencem Fulbright programa, in sicer slovenskim državljanom za gostovanje v ZDA in ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji.

Rok prijave: do porabe sredstev oziroma najkasneje do vključno 28. 9. 2021.

Izvajalec razpisa: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS