Show menu

2. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologi (Ur. list št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018)

4. 1. 2019
Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (v nadaljnjem besedilu: projekti EIP).
Ker do dneva objave tega javnega razpisa Republika Slovenija ni prejela sklepa o odobritvi sheme državne pomoči s strani Evropske Komisije, se v skladu z 52. členom prehodnih določb Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 71/18) podpora po tem javnem razpisu ne dodeli za pilotne projekte in projekte EIP, ki se nanašajo izključno na gozdarstvo.

Rok za prejem ponudb: 19.04.2019 do 23:59.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano