Show menu

Javni razpis za izvedbo projekta »Izdelava brošur in video materiala za informiranje prosilcev za mednarodno zaščito«

14. 2. 2019
Obveščamo vas, da je skladno s točko 12 Navodil prijaviteljem za izdelavo vloge razpisne dokumentacije predmetnega javnega razpisa, za predmetni javni razpis na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »o ministrstvu«, levi meni »Javni razpisi«, naročnik objavil dokument »Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, z dne 31. 1. 2019«.

Rok za prejem ponudb: 20.03.2019 do 15:00.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za notranje zadeve