Show menu

Javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2019/2020

18. 2. 2019
Javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2019/2020 se objavlja za izbiro zasebnih zavodov in drugih zasebnih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov, registriranih za dejavnost študentskih domov, ki sprejemajo študente v skladu z določili pravilnika in ki jim bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport dodeljevalo subvencije za bivanje študentov.

Namen javnega  razpisa  je  povečanje bivalnih zmogljivosti za študente. Ministrstvo zaradi celostnega reševanja problematike bivanja študentov preko javnega razpisa izbira zasebne študentske domove, ki s svojimi kapacitetami dopolnjujejo in povečujejo bivalne zmogljivosti za študente.

Rok za prejem ponudb: 01.03.2019 do 12:00.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport