Show menu

Javni ciljni razpis za izbor in financiranje kulturnih projektov »Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2019«

18. 2. 2019

Rok za prejem ponudb: 15.03.2019.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za knjigo RS