Show menu

Javni razpis za podelitev priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2019

25. 2. 2019
Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Priznanje spodbuja slovenske organizacije k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti ter hkrati daje prejemnikom priznanja večjo moč pri njihovi konkurenčnosti doma in v svetu.

Rok za oddajo vlog: do 29. 5. 2018 do 15:30.

Izvajalec razpisa: Vlada Republike Slovenije, Odbor za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost