Show menu

Tretji javni razpis za »Ukrep inovacije v akvakulturi«

25. 2. 2019
Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je spodbujanje inovacij v akvakulturi.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1464