Show menu

Javni razpis za financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov – 2019

25. 2. 2019
Predmet Javnega razpisa za financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov – 2019 je predlog izbora prijav in financiranje izvajanja koncesioniranih raziskovalnih programov na podlagi koncesije, ki jo podeli minister, pristojen za znanost.

Rok za oddajo prijav do vključno 4. 4. 2019 do 14:00.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost 

http://www.arrs.si/sl/progproj/rprog/razpisi/19/razpis-koncesija-rp-19.asp