Show menu

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2019

25. 2. 2019
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v tiskani in digitalni obliki na vseh znanstvenih področjih, in sicer:

A. znanstvenih monografij slovenskih avtorjev (imajo slovensko državljanstvo) ter kritičnih izdaj virov s spremno študijo in komentarjem; znanstvenih monografij tujih avtorjev (delujejo kot raziskovalci v Republiki Sloveniji in imajo evidenčno številko raziskovalca pri agenciji) ter kritičnih izdaj virov s spremno študijo in komentarjem;
B. prevodov znanstvenih monografij tujih avtorjev v slovenski jezik;
C. prevodov znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik;
D. digitalnih izdaj monografij.

Rok za oddajo prijav:, 9. 4. 2019, do 14. ure. 

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost 

http://www.arrs.si/sl/infra/tisk/razpisi/19/razp-monogr-19.asp